FAQ: Galda spēle "Goldingen"

Karalis: Kā galda spēlē var karaļa figūra pāriet pie kāda cita?

Karalis un karaļa žetons pāriet pie spēlētājā kolīdz viņš izspēlē privilēģijas kārti "Karalis". Der iegaumēt ka tas ir iespējams tikai tad, ja starp abiem spēlētājiem ir izveidots tirdzniecības ceļš.

Lasīt vairāk >>

Karalis un tirgoņi: Ja mani abi tirgoņi atrodas uz atklājumiem un es vēl iegūstu Karali vai es to drīkstu novietot kāda esoša tirgoņa vietā?

Jā, bet šajā gadījumā tirgonim jādodas uz savu pilsētu. To nedrīkst pārcelt uz kādu citu atklājumu, izņemot gadījumu, ja šis atklājums tika atrasts šī paša gājiena laikā.

Lasīt vairāk >>

Īpašumi: Ja manu pilsētu ir skārusi "Zemestrīce" vai zelta guldenis ir vienīgais veids kā atjaunot bojātus īpašumus?

Nē, bojātus īpašumus var atjaunot 3 veidos, bet jāiegaumē, ka minētā samaksa ir par vienu īpašumu.

Lasīt vairāk >>

Tirgoņi: Vai var ar vienu tirgoni aiziet, piemēram, uz 3:1 atklājumu, izmantot tā efektu un tad ar otru tirgoni aiziet uz to pašu atklājumu, aizsūtot pirmo tirgoni atpakaļ uz pilsētu?

Nē. Spēlētājs sava gājiena laikā katru savu tirgoni drīkst pārcelt uz citu vietu tikai vienu reizi. Šajā gadījumā pirmais tirgonis tiktu pārcelts uz citu vietu jau divas reizes.

Lasīt vairāk >>

Karalis: Ja man pieder karalis, es varu izmantot privilēģijas karti "Karalis", lai pārvietotu viņu uz citu vietu?

Jā! Privilēģijas kārts "Karalis" ir iespēja, kura ļauj pārvietot karali, kā arī atņemt to citam spēlētājam.

Lasīt vairāk >>

Diversija: Kādi ir visi iespējamie varianti kā izdzīt no savas pilsētas citu tirgoni un karali? Kā notiek izdzīšana? Vai tad kad ir pienācis tā cilvēka gājiens ko bloķē vai viņš saņem produktus?

Kādi ir visi iespējamie varianti kā izdzīt no savas pilsētas citu tirgoni un karali? Kā notiek izdzīšana? Svešu tirgoni, no savas pilsētas var izdzīt, ja tur atgriežas vismaz viens no bloķētā spēlētāja tirgoņiem, vai karalis. Varianti kā to paveikt: Sagaidi, kad kādā...

Lasīt vairāk >>

Tirdzniecības ceļi: Vai ceļus var būvēt tikai no savas pilsētas vai arī no citām spēlētāju pilsētām?

Spēles sākumā ceļus var būvēt tikai no savas pilsētas. Tad, kad ir izveidots ceļš līdz kāda cita spēlētāja pilsētai, tad var papildināt visus tos ceļus, kuri turpinās tālāk no tā spēlētāja. Ceļi nav viena konkrēta spēlētāja īpašums. Tie pieder visiem un tos visus var...

Lasīt vairāk >>

Kārtis "Privilēģija": Vai privilēģiju kārtis pēc to iegādes ir uzreiz jāizspēlē?

Nē! Vienīgā privilēģiju kārts, kura uzreiz jāatklāj ir "Tituls''. Pārējās privilēģiju kārtis izspēlē jebkura sava gājiena laikā. Kārtis "Nodevu atlaide" un ''Diplomātija'' tiek izspēlētas, kad ir nepieciešama to iesaistīšana spēlē.

Lasīt vairāk >>

Kārtis "Privilēģija": Vai tad, kad iegūstu privilēģijas kārti "Zelta guldenis", es no spēles bankas varu paņemt 1 zelta guldeņa monētu?

Nē. Privilēģiju kārts "Zelta guldenis" ir tāds pats maksāšanas līdzeklis kā zelta guldeņa monēta. Tas pat ir vērtīgāks, jo: Kārts "Privilēģija" nevienam nav jāuzrāda, tāpēc neviens nevar uzzināt cik guldeņu ir konkrētam spēlētājam. Tas nav jānodod...

Lasīt vairāk >>

Kārtis "Notikumi": Kad tiek pacelta notikumu kārts "Laupītājs" un uz zaļā kauliņa izmesta kāda produkta piktogramma, piemēram "Zivs", vai spēles bankā ir jānoliek arī tās produktu kārtis, kuras ir uzkrājumos?

Nē! Produktu kārtis, kuras spēlētājs nolicis uzkrājumos ir neaizskaramas. Šis kārtis spēlētājs pēc vajadzības var iesaistīt spēlē. Tās nav jānodod spēles bankā, kad tiek pacelta notikumu kārts "Laupītājs" un uz zaļā kauliņa izmesta kāda produkta piktogramma....

Lasīt vairāk >>

Spēles laukums: Kāpēc kokzāģētavas un marmora lauztuves spēles kartes stūros ir izņemamas?

Kokzāģētavas un marmora lauztuves spēles stūros ir izņemamas, lai nākotnē varētu galda spēlei "Goldingen" mainīt sižetus un veidot papildinājums.

Lasīt vairāk >>

Kārtis "Notikumi": Vai kārts „Sabotāža” ir obligāti jāizpilda?

Nē! Kārts "Sabotāža" ir brīvās gribas iespēja, kura spēlētājam dod iespēju pašam izlemt kā rīkoties. Ja spēlētājs to nevēlas īstenot, tad kārti noliek atpakaļ – kāršu kaudzītes apakšā – un tā piedalās spēlē atkārtoti.

Lasīt vairāk >>